22nd of March at 3 p.m. Vernissage of DROPS

a new exhibition at the studio of "Figaro Pasquale"", Begijnensteeg 10, Amsterdam

Information for the Dutch visitors and press:
waterdruppels…

Water vertoont verschillende gedaanten, het lijkt een kalme aarde, een onrustige wind, een beweeglijk vuur.
Water schenkt terwijl het loslaat, overwint in de overgave. Water kan van vorm veranderen.
Water kan zich aanpassen en het kan belemmeren, overheersen. Ontvankelijk beweegt het in de diepte in het onderaardse.

Er was een tijd dat water niet zomaar als iets vanzelfsprekends werd opgevat. Er was respect, aandacht en zorg voor. Nu is dat anders. Water wordt teveel in kanalen gedwongen en ingedamd. Daarom vervuilt het.

Stilstaand water dat verwaarloosd wordt, verkocht wordt, bezit van weinigen is, aan velen onthouden wordt, kan dat nog de bron van leven zijn?

Fernando Nocco stelt zich deze vraag. Met zijn fotografisch werk zou hij een debat willen oproepen over de huidige waarde van zo’n vitaal element dat heilig zou moeten zijn..

Voor de expositie is geen betere plek denkbaar dan de studio van Pasquale “Figaro”, de kapper die voor veel bekende Amsterdammers geschiedenis maakte als “de barbier van de ziel”.
Samen hebben Pasquale en Fernando gekeken naar de ontelbare betekenissen die aan water kunnen worden toegeschreven. Het heeft hun een sluitstuk gebracht waarin de mogelijke overeenkomst tussen vuil water en een besmette ziel onderwerp van het debat is geworden.
Zij hopen de toeschouwer tot soortgelijke reflectie te kunnen verleiden.