Seæ Inside - OFF GRID AMSTERDAM
18 May - 30 Junewww.gridphotofestival.amsterdam.

Seæ Inside
Natura Morta

Seæ Inside
New Age Flowers
Seæ Inside

‘Water is dead.’ That sounds like a joke: here we have clean water coming out of our taps 24 hours a day, 7 days a week. Worldwide, the question really is: how long does water still have? ‘Water is life.’ Don’t close your eyes! Also here, it won’t take long before that will be the joke.

The sea was the womb for life on our planet. We still carry that sea within us, we consist of water.

With this serie I reminisce the still lifes of the old Dutch masters, who used strong compositions of colourful flowers, light and symbols to refer to life and death ‒ I would like to invite you to turn your look inside, to see inside, and reflect on the importance that water should have in our time.

Text: Eva Gerrits

'You can lose yourself in a glass of water'

22nd of March at 3 p.m. Vernissage of DROPS

a new exhibition at the studio of "Figaro Pasquale"", Begijnensteeg 10, Amsterdam

Information for the Dutch visitors and press:
waterdruppels…

Water vertoont verschillende gedaanten, het lijkt een kalme aarde, een onrustige wind, een beweeglijk vuur.
Water schenkt terwijl het loslaat, overwint in de overgave. Water kan van vorm veranderen.
Water kan zich aanpassen en het kan belemmeren, overheersen. Ontvankelijk beweegt het in de diepte in het onderaardse.

Er was een tijd dat water niet zomaar als iets vanzelfsprekends werd opgevat. Er was respect, aandacht en zorg voor. Nu is dat anders. Water wordt teveel in kanalen gedwongen en ingedamd. Daarom vervuilt het.

Stilstaand water dat verwaarloosd wordt, verkocht wordt, bezit van weinigen is, aan velen onthouden wordt, kan dat nog de bron van leven zijn?

Fernando Nocco stelt zich deze vraag. Met zijn fotografisch werk zou hij een debat willen oproepen over de huidige waarde van zo’n vitaal element dat heilig zou moeten zijn..

Voor de expositie is geen betere plek denkbaar dan de studio van Pasquale “Figaro”, de kapper die voor veel bekende Amsterdammers geschiedenis maakte als “de barbier van de ziel”.
Samen hebben Pasquale en Fernando gekeken naar de ontelbare betekenissen die aan water kunnen worden toegeschreven. Het heeft hun een sluitstuk gebracht waarin de mogelijke overeenkomst tussen vuil water en een besmette ziel onderwerp van het debat is geworden.
Zij hopen de toeschouwer tot soortgelijke reflectie te kunnen verleiden.

WATER

One of the biggest reservoir of clear water is to be found in Iceland
This geographic and geological position of the island is unique on our planet. Here meet the golf stream with the intense volcanic activity.
A place where impetuous geological transformations is witnessed by the slow seasonal movement of the perennial glaciers.
This synergy between ice and fire makes on Iceland landscape true spectacular manifestation of nature.
The glaciers that in the short summers thaw, to release enormous quantity of fresh water creating impetuous glacial rivers.
This majesty of water and nature has given me as landscape photographer, the inspiration to visit regularly Iceland, but soon enough I find out that such natural potential would pass unnoticed for some kind of exploitation.
The construction of 9 dams in the vicinity of the Vatnajokull, the biggest glacier in the world outside Greenland to serve an aluminium multinational concern, is one example
With this picture serial Nocco wants to point out how the stunning beauty of nature is so fragile through the fact of human interferences.
As soon human interact to exploit its economic potential and nowhere else is so evident like in this island where nature and humans can be experienced in their truly interactive essence.